• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 2003 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1266/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1266.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1269/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 5) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1269.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1267/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 6) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1267.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1268/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4)

 • qd-1268.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
3983/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-3983.pdf
 • 64-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 28/09/2023
3982/SGDĐT-TTr

Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3982.pdf
 • 08-vbhn-btnmt_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/09/2023
3955/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

 • 50_1_bonhandien_cds_tinhdongnai.pdf
 • cv-3955.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/09/2023
3954/SGDĐT-VP

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

 • 46_1_giahantimkiemgiaiphap_cds_9.pdf
 • cv-3954.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/09/2023
3939/SGDĐT-NV1

Thực hiện Đề án "Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

 • cv-3939.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2023
3938/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • 65-nd-cp.signed.pdf
 • cv-3938.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3942/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian thi Tuần 01 Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • cv-3942.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2023
3937/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ

 • 67_2023_nd-cp_578283.pdf
 • cv-3937.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3935/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2023-2024

 • cv-3935.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2023
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Sea

 • qd-1225.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2023
3920/SGDĐT-NV1

Sử dụng Bộ Tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

 • vb-4840-bo-gddt.pdf
 • cv-3920.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2023
3880, 3881, 3882, 3883, 3884/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)

 • cv-3884.pdf
 • cv-3883.pdf
 • cv-3882.pdf
 • cv-3881.pdf
 • cv-3880.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/09/2023
3889/SGDĐT-NV1

Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3889.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/09/2023
3895/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • 47_1_9746_tuancds_ubnd.pdf
 • cv-3895.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 22/09/2023
3896/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

 • 49_2_phuluchd_bnd.pdf
 • 49_1_bonhandien_cds_stttt.pdf
 • cv-3896.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/09/2023
3843/SGDĐT-KHTC

Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh

 • hd-9508-1.pdf
 • cv-3843.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/09/2023