• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 319 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
982/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ The Miracle Land

 • qd-982.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/08/2023
3386/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ E - Skills

 • cv-3386.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/08/2023
3387/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ The Miracle Land

 • cv-3387.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/08/2023
979/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn

 • qd-979.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/08/2023
980/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Long Khánh

 • qd-980.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/08/2023
960/QĐ-SGDĐT

Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • qd-960.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/08/2023
1178/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ sung quy hoạch chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-1178.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/08/2023
3712/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Astra

 • cv-3712.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/08/2023
937/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ sung quy hoạch chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-937.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
940/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Long Bình Tân

 • qd-940.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
939/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận lại Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Quyết Thắng

 • qd-939.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
938/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

 • qd-938.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
936/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Long Bình Tân

 • qd-936.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
941/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Long Bình Tân

 • qd-941.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/08/2023
931/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế ESF

 • qd-931.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/08/2023
926/QĐ-SGDĐT

Quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử

 • qd-926.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/08/2023
3179/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế ESF

 • cv-3179.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/08/2023
927/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế ESF

 • qd-927.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/08/2023
914/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Tây Việt Mỹ (cơ sở 4) tại thành phố Biên Hoà

 • qd-914.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/08/2023
915/QD-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Tây Việt Mỹ tại thành phố Biên Hoà

 • qd-915.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/08/2023