• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2488/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/2018
Ngày ban ký: 13/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2488_phongchongbaoluc.pdf