• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2478/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 12/09/2018
Ngày ban ký: 12/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2478_huongdangdtc_cttt.pdfVăn bản khác