• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổng kết thi đua năm 2019 Cụm thi đua số 4 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TT ngày 18/2/2019 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2019, được sự nhất trí của Thanh tra tỉnh và Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, 14 giờ 00 phút ngày 10/12/2019, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 4 Ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Ông Đào Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai; Bà Nguyễn Bảo Thuận, Phó Chánh Văn phòng thanh tra tỉnh Đồng Nai và đại điện lãnh đạo Thanh tra các Sở thuộc Cụm thi đua số 4.

Tổng kết thi đua năm 2019 Cụm thi đua số 4 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Ông Đào Đức Trình, Phó Giám đốc Sở  GDĐT phát biểu tại Tổng kết thi đua năm 2019 Cụm thi đua số 4 

Theo báo cáo tổng kết Cụm thi đua số 4 Ngành thanh tra tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, công tác thi đua khen thưởng được các đơn vị trong Cụm quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt. Phong trào thi đua gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và các phong trào chung của Ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các thành viên trong Cụm thi đua, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thanh tra tỉnh giao phó. Đánh giá chung trong công tác thi đua trong Cụm, vai trò điều hành hoạt động của Cụm trưởng luôn được phát huy với tinh thần trách nhiệm cao; hiệu quả mang lại thông qua hoạt động cụm thi đua ngày càng thiết thực và được sự đồng thuận cao của các đơn vị thành viên. Việc bình xét thi đua, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã từng bước đi vào thực chất, đánh giá đúng kết quả tham gia hoạt động của từng đơn vị. Đồng thời, qua hoạt động ở cụm thi đua, góp phần giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng và phát huy áp dụng trong thực tiễn công tác. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thanh tra tỉnh trình Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; trình Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 10% cá nhân tại các đơn vị.

Tổng kết thi đua năm 2019 Cụm thi đua số 4 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Tổng kết thi đua năm 2019 Cụm thi đua số 4 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị đã bầu ra đơn vị Cụm trưởng năm 2020 là Thanh tra Sở nội vụ, Cụm phó là Thanh tra Sở Công thương. Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa Cụm trưởng thi đua năm 2019 cho Cụm trưởng thi đua năm 2020 cũng được thực hiện tại Hội nghị./.

Tin, ảnh: Hồng Vân – Phòng thanh tra

Các tin khác

Thống kê truy cập