• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn pháp luật năm 2019

Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 12/10/2019, tại trường THPT Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 04 lớp tập huấn pháp luật cho cán bộ phụ trách công tác thanh tra tại Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Hiệu trưởng các trường từ bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và đơn vị trực thuộc với số lượng 780 người.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); Thưc hiện Kế hoạch số 205/KH-SGDĐT ngày 22/01/2019 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo với vai trò Thường trực Đề án đã tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ quản lý từ bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn pháp luật năm 2019
Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Lệ Giang phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Nội dung tập huấn là những chính sách pháp luật đã được Quốc hội thông qua và tác động trực tiếp đến quá trình quản lý, triển khai và áp dụng tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau tập huấn, Hiệu trưởng sẽ về triển khai, phổ biến cho cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tại đơn vị để áp dụng trực tiếp vào công tác quản lý tại đơn vị.

Công tác PBGDPL trong nhà trường có vai trò to lớn trong việc nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Vì vậy, việc tập huấn pháp luật hàng năm cho cán bộ quản lý góp phần chấn chỉnh và đưa công tác PBGDPL trở thành công tác thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong ngành; đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL.

Tin, ảnh: Hồng Vân – Phòng thanh tra

Các tin khác

Thống kê truy cập