• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06

(ĐN) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Cao Tiến Dũng tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023 qua hình thức trực tuyến hai cấp tỉnh và huyện vào ngày 13-2.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo 1 năm thực hiện Đề án 06
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo 1 năm thực hiện Đề án 06

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ Đề án 06 theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để khai thác có hiệu quả thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng VNeID tài khoản mức 2.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, việc giải giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải đảm bảo tính tiện ích, an toàn bảo mật nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Hiện nay, việc đề xuất kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ Đề án 06 còn chậm, đề nghị chính quyền các cấp, các sở, ngành, địa phương cần rà soát tính toán xem cần đầu tư gì trong thực hiện nhiệm vụ số hóa, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06…

Đối với 25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát để thực hiện theo đúng lộ trình đề ra… Sở TT-TT khẩn trương thực hiện các quy trình đầu tư bổ sung hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đảm bảo ổn định quá trình kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay thế giải pháp tạm thời hiện nay (hoàn thành trước ngày 30-6). Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh hoặc qua ứng dụng VNeID; đồng thời xem xét việc bố trí, trang bị đầu đọc thẻ CCCD tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch của UBND tỉnh…

Sau 1 năm triển khai Đề án 06, Đồng Nai đã thực hiện 21/25 DVC thiết yếu trên môi trường điện tử. Một số lĩnh vực đã thực hiện DVC trực tuyến đạt tỷ lệ trên 95% như: xác nhận CMND/CCCD; cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, thông báo lưu trú…

Nguồn: Kim Liễu, Báo Đồng Nai

Các tin khác

Thống kê truy cập