• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg

Năm 2019 có 63 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Năm 2019 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường trung học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và trường chuẩn quốc gia thống nhất chung một bộ tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành theo từng cấp học:

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Năm 2019, cũng là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai sử dụng phần mềm trực tuyến để hỗ trợ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài ở tất cả các bậc học, đã giúp các đơn vị trường học tiến hành hoạt động tự đánh giá thuận lợi hơn, đồng thời thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến cán bộ phụ trách kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và phản hồi đến các đơn vị nhanh chóng, tránh lãng phí cho các đơn vị trường học; sử dụng phần mềm trực trong hoạt động đánh giá ngoài đã tiết kiệm được thời gian hoàn thành đánh giá ngoài so với quy định.

Tính đến tháng 12/2019 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 22 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở và 03 trường trung học phổ thông được đánh giá ngoài và công nhận đạt KĐCLGD. Đây là nỗ lực phấn đấu của của tất cả quý thầy cô ở các đơn vị trường học; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời của các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài.

Để thực hiện đánh giá ngoài 63 đơn vị trường học nói trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động 441 lượt các bộ, giáo viên tham gia các đoàn đánh giá ngoài KĐCLGD; đây là quý thầy cô được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá ngoài theo các Thông tư mới, nhiệt tình công tác, có năng lực thực thi nhiệm vụ.

Hình ảnh hoạt động của một số đoàn đánh giá ngoài các bậc học:

Năm 2019 có 63 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Năm 2019 có 63 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Năm 2019 có 63 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Năm 2019 có 63 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kiểm định chất lượng giáo dục

 Tin, ảnh từ Phòng Nghiệp vụ 2 – Sở GDĐT

Các tin khác

Thống kê truy cập