• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sớm nhất là ngày 28/8/2023, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất là ngày 21/8/2023.

2. Tổ chức khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vào ngày 05/9/2023.

3. Thời gian bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học của các cấp học:

Cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Thời gian kết thúc

năm học

Ngày

bắt đầu HKI

Ngày

kết thúc HKI

Ngày

bắt đầu HKII

Ngày

kết thúc HKII

Mầm non

05/9/2023

06/01/2024

08/01/2024

18/5/2024

31/5/2024

Tiểu học

05/9/2023

06/01/2024

08/01/2024

18/5/2024

31/5/2024

Trung học cơ sở &

Trung học phổ thông

05/9/2023

06/01/2024

08/01/2024

18/5/2024

31/5/2024

GDTX (THCS&THPT)

Khối 9,12

05/9/2023

23/12/2023

25/12/2023

04/5/2024

31/5/2024

Khối 6,7,8,10,11

05/9/2023

06/01/2024

08/01/2024

18/5/2024

31/5/2024

4. Thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 28/6/2024.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6, lớp 10) trước ngày 31/7/2024.

Văn phòng Sở GD&ĐT

Các tin khác

Thống kê truy cập