• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Giáo dục Tiểu học

Sáng ngày 21/8/2019, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bậc Giáo dục Tiểu học. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các phòng ban thuộc Sở,  lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của, các Phòng GDĐT cấp huyện và hiệu trưởng các trường tiểu học tiêu biểu trên địa bàn.

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Giáo dục Tiểu học
Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nội dung của Hội nghị tập trung vào việc đánh giá, so sánh hiện trạng,  tổng hợp các hoạt động đã tổ chức thực hiện trong năm học 2017-2018 của bậc học tiểu học trên địa bàn. Một số nội dung đáng quan tâm là: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình năm học là 97,87%; Tỷ lệ giáo viên/lớp là 1,24 giáo viên; Tỷ lệ học sinh/lớp là 35,6 học sinh; Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm học là 0,03%; Tỷ lệ trường có 100% số lớp học 2 buổi/ngày là 23,4%; Tỷ lệ học sinh được khen thưởng là 50,83%...

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Giáo dục Tiểu học
Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm học 2019-2020, bậc học tiểu học sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Theo đó nội dung quan trọng nhất là tập trung Chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp một từ  năm học 2020-2021. Các vấn đề đặt ra cho ngành học là  chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tổ chức các hoạt động của học sinh... Hội nghị đã tạo tiền đề quan trọng để bậc tiểu học của tỉnh nhà vững tâm bước vào năm học mới 2019-2020.

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Giáo dục Tiểu học
Ông Nguyễn Minh Kiếm, phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Triển khai Hội nghị

Tin, ảnh: Khánh Hậu - Vũ Minh,  Phòng Nghiệp vụ 1.

Các tin khác

Thống kê truy cập