• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Đồng Nai công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Trên cơ sở công văn số 1113/BGDĐT/GDTrH, ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 – 2020, Sở GDĐT Đồng Nai công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 ở 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh

Về mặt cấu trúc đề thi: như cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Về nội dung kiến thức: đề thi không ra vào những nội dung kiến thức đã được giảm tải theo tinh thần công văn số 1113/BGDĐT/GDTrH, ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT.

Về hình thức: tự luận đối với môn Toán và môn Ngữ văn; môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Về thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Toán và môn Ngữ văn, 60 phút đối với môn Tiếng Anh.

Đức Kỷ - phòng Nghiệp vụ 1

File đính kèm

Đề minh họa môn Toán Download
Đề minh họa môn Ngữ văn Download
Đề minh họa môn tiếng Anh Download

Các tin khác

Thống kê truy cập