• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢNG ACTIVE BOARD KẾT HỢP PHẦN MỀM TƯƠNG TÁC ACTIVINSPIRE TRONG GIẢNG DẠY TIN HỌC

SỬ DỤNG BẢNG ACTIVE BOARD KẾT HỢP PHẦN MỀM TƯƠNG TÁC ACTIVINSPIRE TRONG GIẢNG DẠY TIN HỌC

File đính kèm

File đính kèm Download

Thống kê truy cập