• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4)

Tiêu đề: Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4)
Số/Ký hiệu: 1268/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/09/2023
Ngày ban ký: 28/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4)
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1268.pdf