• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tiêu đề: Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
Số/Ký hiệu: 1225/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 23/11/2022
Ngày ban ký: 23/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1226-2022_0001.pdf