• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số GD&ĐT và triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tiêu đề: Triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số GD&ĐT và triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 601/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày ban ký: 27/02/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số GD&ĐT và triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2033_2_2.pdfVăn bản khác