• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 214/STC-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 214/STC-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính
Số/Ký hiệu: 224/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17/01/2023
Ngày ban ký: 17/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 214/STC-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-214-dinh-kem.pdfTệp đính kèm: cv-224-2023_0001.pdf