• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022
Số/Ký hiệu: 207/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14/01/2022
Ngày ban ký: 14/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-207-2022.pdfVăn bản khác