• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 3982/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 28/09/2023
Ngày ban ký: 28/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3982.pdfTệp đính kèm: 08-vbhn-btnmt_signed.pdf