• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023

Tiêu đề: Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 2257/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 16/06/2022
Ngày ban ký: 16/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2257_2022_thoigian_chuyendoicongtac.pdf