• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2602/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11/07/2022
Ngày ban ký: 11/07/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 6664_van_ban_trien_khai_thong_tu_02_cua_bo_tu_phap_28.6.pdfTệp đính kèm: 6664_phu_luc_kem_theo.pdfTệp đính kèm: cv-2602-2022.pdfVăn bản khác