• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 4327/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 26/10/2021
Ngày ban ký: 26/10/2021
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_28-2021-tt-bgddt_ngay_20-10-2021_cua_bo_gddt.pdfTệp đính kèm: cv-4327-2021.pdfVăn bản khác