• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 822/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày ban ký: 25/03/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: 09_tt09.pdfTệp đính kèm: 822_trienkhaitt09.pdf