• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 806/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 09/03/2023
Ngày ban ký: 09/03/2023
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-05-bgddt.pdfTệp đính kèm: cv-806-2023_0001.pdfVăn bản khác