• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 1355/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 05/04/2021
Ngày ban ký: 05/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1355-2021-1.pdfVăn bản khác