• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 747/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19/03/2019
Ngày ban ký: 19/03/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 747_trienkhaithongtu.pdfTệp đính kèm: tt01_bnv.pdfTệp đính kèm: tt02_bnv.pdf