• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông báo số 307/TB-V05 của Bộ Công an

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông báo số 307/TB-V05 của Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 1392/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 08/05/2019
Ngày ban ký: 08/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông báo số 307/TB-V05 của Bộ Công an
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1392_2019.signed.pdfTệp đính kèm: cv997.pdf