• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4225/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_bao_280.vpcp.pdfTệp đính kèm: 5611.pdfTệp đính kèm: cv-4225-2022_0001.pdf