• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/NQ/QH15 và Nghị quyết số 63/2022/NQ/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/NQ/QH15 và Nghị quyết số 63/2022/NQ/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15
Số/Ký hiệu: 2764/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 21/07/2022
Ngày ban ký: 21/07/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/NQ/QH15 và Nghị quyết số 63/2022/NQ/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2022-cv-7144_dinh_kem_nq_so_62_va_63_cua_qh_khoa_15.pdfTệp đính kèm: cv-2764-2022.pdf