• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2041/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/06/2022
Ngày ban ký: 03/06/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_thue_tieu_thu_dac_biet.pdfTệp đính kèm: cv-2041-2022.pdf