• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Số/Ký hiệu: 3103/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15/08/2022
Ngày ban ký: 15/08/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_nd_27_ctmt_cp.pdfTệp đính kèm: cv-3103-2022.pdf