• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3604/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày ban ký: 16/09/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo g
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3604-2022.pdf