• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trong ngành giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trong ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 1104/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 28/03/2023
Ngày ban ký: 28/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trong ngành giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1104-2023_0001.pdf