• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4655/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/11/2022
Ngày ban ký: 29/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4655-2022_0001.pdf