• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 3661/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11/09/2023
Ngày ban ký: 11/09/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-59.2023.btc.pdfTệp đính kèm: cv-3661.pdf