• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1319/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13/04/2022
Ngày ban ký: 13/04/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 44_2021_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-1319-2022.pdfVăn bản khác