• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Số/Ký hiệu: 2419/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 19/06/2023
Ngày ban ký: 19/06/2023
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2419.pdfTệp đính kèm: tt-12-bo-gddt.pdfVăn bản khác