• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2555/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 28/06/2023
Ngày ban ký: 28/06/2023
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2555.pdfTệp đính kèm: tt-11---bgddt.pdfVăn bản khác