• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 1863/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 16/7/2018
Ngày ban ký: 16/7/2018
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1863_trienkhaithongtu08_2018.pdfTệp đính kèm: thongtu08_botuphap.pdf