• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số/Ký hiệu: 1745/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12/05/2022
Ngày ban ký: 12/05/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 06_2022_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-1745-2022.pdfVăn bản khác