• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4301/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 25/10/2021
Ngày ban ký: 25/10/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4301-2021.pdfTệp đính kèm: 2_2021_tt2021_06_1.pdf.pdfTệp đính kèm: 2_2021_tt2021_07_1.pdf.pdf