• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4353/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 28/10/2021
Ngày ban ký: 28/10/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_04_quy_trinh_tiep_cong_dan_2021.pdf.pdfTệp đính kèm: tt_05_quy_trinh_xu_ly_don_2021.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-4353-2021.pdf