• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4681/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/11/2022
Ngày ban ký: 30/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-bao-333.signed.pdfTệp đính kèm: cv-4681-2022_0001.pdf