• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai tài liệu Số tay dữ liệu mở

Tiêu đề: Triển khai tài liệu Số tay dữ liệu mở
Số/Ký hiệu: 3127/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/08/2023
Ngày ban ký: 03/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai tài liệu Số tay dữ liệu mở
File đính kèm: Tệp đính kèm: 41_1_tailieumo_stttt.pdfTệp đính kèm: cv-3127.pdfVăn bản khác