• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1253/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06/04/2023
Ngày ban ký: 06/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1253-2023_0001.pdfTệp đính kèm: qd-880--bgddt.pdfVăn bản khác