• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 109/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10/01/2022
Ngày ban ký: 10/01/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qd-5321.signed.pdfTệp đính kèm: cv-109-2022.pdfVăn bản khác