• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 1972/QĐ-UBNd ngà 01/8/2022 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 1972/QĐ-UBNd ngà 01/8/2022 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3073/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12/08/2022
Ngày ban ký: 12/08/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1972/QĐ-UBNd ngà 01/8/2022 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3073-2022.pdfVăn bản khác