• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3318/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17/08/2023
Ngày ban ký: 17/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3318.pdfTệp đính kèm: qd-1838.pdfTệp đính kèm: nq-04-2023.pdfVăn bản khác