• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về mua sắm tài sản tập trung năm 2023

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về mua sắm tài sản tập trung năm 2023
Số/Ký hiệu: 2776/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/07/2023
Ngày ban ký: 13/07/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về mua sắm tài sản tập trung năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1471.pdfTệp đính kèm: cv-2776.pdfVăn bản khác