• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2420/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 19/06/2023
Ngày ban ký: 19/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-12--ttg.pdfTệp đính kèm: cv-2420.pdf