• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4673/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18/11/2021
Ngày ban ký: 18/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qdqppl-51.pdfTệp đính kèm: cv-4673-2021.pdfVăn bản khác